Neem een kijkje in uw stadsdeel

Actie Vakantietas! Haarlemse kerken werken nauw samen

Dit jaar werken 11 kerken van verschillende christelijke denominaties in Haarlem samen rond de Actie Vakantietas. Bij dit project wat geïnitieerd is door Kerk in Actie, zamelen gemeenteleden van kerken speelgoed en verassingen in voor kinderen uit kwetsbare gezinnen die in Nederland meestal niet op vakantie kunnen gaan.

Vorig jaar namen Lenie Oudshoorn en Marianne Veefkind van de Immanuelkerk het initiatief om de diaconie Haarlem te benaderen. Zij lazen in een krantenbericht dat ook zij Vakantietassen hadden gevuld en nodigden diaconaal werker Daniëlle Leder uit om dit jaar samen op te trekken: ‘Al snel hadden wij samen een brief opgesteld en gedeeld onder de kerken die wij in ons netwerk hadden. Er is heel enthousiast op gereageerd door kerken die dit als een mooie manier zagen om diaconaal actief te zijn in coronatijd. Wij hadden het ambitieuze streven om 250 tassen te vullen voor kinderen van de Voedselbank en Speelgoedbank, en dat is gelukt!’. Kerken die samenwerken in deze actie samenwerken zijn de Protestantse kerk in Haarlem Noord en Spaarndam, Grote of St. Bavokerk, Ontmoetingskerk, Oosterkerk, Groenmarktkerk & Antonius Gemeenschap, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Pelgrimkerk, Koningkerk en de Doopsgezinde Kerk.

Aan het begin van de zomervakantie worden de Vakantietasjes uitgedeeld bij de Voedselbank en Speelgoedbank. Volgend jaar hopen Lenie, Marianne en Daniëlle dat nog meer kerken zich aansluiten bij de Actie Vakantietas zodat meer kinderen uit kwetsbare gezinnen in Haarlem blij kunnen worden gemaakt in de zomer.