Neem een kijkje in uw stadsdeel

30 nov Bijeenkomst Betrokken Buurten tegen eenzaamheid

Buurtinitiatieven spelen een grote rol in  de strijd tegen eenzaamheid. Zij maken wijken gezelliger en brengen bewoners samen. Juist zij staan dicht bij bewoners en weten wat er speelt. Maar echt eenzaamheid tegengaan valt niet altijd mee. Hoe richt je je op eenzame mensen, als mensen niet eenzaam genoemd willen worden? Hoe bouw je duurzame sociale netwerken in je wijk? Dat zijn de vragen die buurtinitiatieven zichzelf stellen.

Tijdens de bijeenkomst ‘Betrokken Buurten tegen eenzaamheid’ geven we initiatieven handvatten en inspiratie om met het thema eenzaamheid aan de slag te gaan. Je krijgt meer inzicht in eenzaamheid en een mogelijke rol voor bewonersinitiatieven in de bestrijding, preventie of acceptatie van vereenzaming.

https://www.lsabewoners.nl/event/bijeenkomst-betrokken-buurten-tegen-eenzaamheid/

Coalitie Haarlem Ontmoet

Sinds dit jaar kent Haarlem een eigen coalitie die gericht is op het terugdringen of voorkomen van eenzaamheid onder de inwoners van Haarlem. Deze coalitie heeft de naam Coalitie Haarlem Ontmoet en heeft een samenwerkingsverband met de landelijke coalitie Erbij ( https://www.eenzaam.nl/over-coalitie-erbij).

De coalitie is gestart met een kerngroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Haarlem Effect, Stem in de Stad, GGDZuid Kennemerland, Bedrijf en Samenleving, Rode Kruis en Dock en een projectleider. De kerngroep heeft een actieve rol in het vorm geven van de coalitie en het ontwikkelen van nieuwe praktijken om eenzaamheid te reduceren of te voorkomen.

Aansluitend op de kerngroep worden organisaties van harte uitgenodigd om zich als lid aan te sluiten bij de coalitie. Daardoor geven ze aan actief aan de slag te gaan met het terugdringen van eenzaamheid binnen hun werkgebied o.a. door het aanstellen van een aandachtsfunctionaris binnen hun organisatie. Daarnaast nemen ze deel aan netwerkconferenties en leveren daarin actief hun bijdrage zodat deelnemers van elkaar kunnen leren.

De eerste netwerkconferentie vindt plaats op woensdag 17 oktober.

Helaas is de inschrijving voor de conferentie verlopen.

Voor overige vragen kunt een bericht sturen naar coalitie@haarlemontmoet.nl of bellen met de projectleider Frances Nuijen 06-38828287.

 

 

Lees verder

Resto van Harte

Het recept voor een betere buurt

Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en wil eenzaamheid en sociaal isolement onder de aandacht brengen en bestrijden. Door mensen met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij samen kunnen koken en eten, en vooral zelf kunnen bijdragen aan een leefbare gemeenschap.

Resto van Harte

Lees verder

Zoekt u hulp of wilt u graag wat doen?

http://www.haarlem.buuv.nu/

DOCK helpt mensen zichzelf en elkaar te helpen.

https://www.dock.nl/buurten/haarlem

Biedt jong en oud een uitdagende vrijetijdsbesteding.

https://www.haarlemeffect.nl/

Vrijwilliger werven of worden

https://www.vwc-haarlem.nl/

Een leven lang gezond actief!

https://sportsupport.nl

Activiteiten voor thuiswonende ouderen, zieken en gehandicapten. 

http://afdeling.rodekruis.nl/

Vrijwilligers ondernemen graag allerlei activiteiten met u.

https://www.zonnebloem.nl/regio-haarlem