Magazine Ontmoet

7 november 2017

In magazine Ontmoet: aandacht voor eenzaamheid

Alle Haarlemmers hebben inmiddels het eenmalige magazine Ontmoet ontvangen! Met Ontmoet wil de gemeente eenzaamheid bespreekbaar  maken en ontmoetingen tussen Haarlemmers  stimuleren. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk vraagstuk dat onder alle leeftijden voorkomt en kan leiden tot andere ernstige klachten. Ook in Haarlem ervaren veel mensen eenzaamheid. Aandacht hiervoor is essentieel! Bewustwording is een eerste stap in het tegengaan van eenzaamheid. Het magazine bevat persoonlijke verhalen, veel achtergrondinformatie en een handige informatiegids met relevante adressen.

Uit onderzoek van de GGD, adviesbureau Movisie en de gemeente blijkt dat eenzaamheid in Haarlem meer aandacht nodig heeft. Maar liefst 40% van de Haarlemmers voelt zich wel eens eenzaam, 8% is dat ernstig of langdurig.  Toch is bestrijding in de praktijk vaak lastig. Er rust een taboe op het thema en veel mensen vinden het lastig eenzaamheid te herkennen. De gemeente wil hier met het magazine verandering in brengen door handvatten te bieden voor  het herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid in de eigen omgeving.

Meer informatie
Het magazine Ontmoet is onderdeel van het ‘Jaar van de Ontmoeting’. Ontmoet is door de gemeente Haarlem in samenwerking met het Straatjournaal en partners van het Jaar van de Ontmoeting gemaakt. De Haarlemse gemeenteraad heeft 2017 uitgeroepen tot het Jaar van de Ontmoeting. In dit jaar organiseren de gemeente en diverse organisaties veel activiteiten om Haarlemmers meer met elkaar in contact te brengen. Lees meer over eenzaamheid en het Jaar van de Ontmoeting op www.haarlemontmoet.nl. Hier staan ook leuke activiteiten waarbij Haarlemmers elkaar leren kennen.

 

Digitale versie downloaden? Klik op onderstaande link

https://haarlemontmoet.nl/docs/Ontmoet%20def%20web.pdf

Sportsupport

Een leven lang gezond actief
SportSupport is al 20 jaar actief in het verzorgen van informatie, advies, organisatie en ondersteuning van de sport in de regio Zuid-Kennemerland in de meest brede zin van het woord. https://sportsupport.nl

BUUV Haarlem

Zoekt u hulp of wilt u graag wat doen? Bijvoorbeeld op het gebied van koken, gezelschap, boodschappen doen, begeleiding naar de dokter, een klus in huis of tuin? Ga naar www.haarlem.buuv.nu

Burenhulp Haarlem

Burenhulp Haarlem zorgt ervoor dat mensen in een straat meer contact met elkaar hebben, meer naar elkaar om kijken, elkaar helpen als dat nodig. Ga naar www.burenhulphaarlem.nl

Buurtbedrijf Haarlem Oost

Het buurtbedrijf helpt u graag met klussen in en om het huis, in de tuin, met computerhulp, met haal- en brengopdrachten, met doe-het-zelf klussen, etc. Ga naar www.bbhaarlemoost.nl

Haarlem Effect

Haarlem Effect biedt jong en oud een uitdagende vrijetijdsbesteding en een inspirerende plek om anderen te kunnen ontmoeten. Op die manier zorgen we voor een positieve geestkracht in de buurt. www.haarlemeffect.nl

DOCK

DOCK helpt mensen zichzelf en elkaar te helpen. DOCK is actief op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk en maatschappelijke participatie. www.dock.nl

VWC Haarlem e.o.

In Haarlem en omgeving zijn veel non-profitorganisaties die uw hulp goed kunnen gebruiken. Staat u hiervoor open, dan bent u bij de Vrijwilligerscentrale Haarlem aan het juiste adres. www.vwc-haarlem.nl

De Zonnebloem afdeling Haarlem

Een boswandeling maken, samen genieten van een lunch, een potje bingo, of een bezoek aan een tuincentrum. In bijna elke wijk of plaats zijn er vrijwilligers actief, die samen met de deelnemers kijken naar de mogelijkheden. www.zonnebloem.nl/regio-haarlem

Rode Kruis Haarlem en Omstreken

Het Rode Kruis Haarlem en Omstreken organiseert allerlei activiteiten voor thuiswonende ouderen, zieken en gehandicapten. Wilt u meer weten? www.rodekruis.nl/afdeling/haarlem